ANASAYFA<ÇAKIŞLAR,PÜSKÜRÜŞLER,KIVILCIMLAR>

(AFORİZMALAR)

Ö N S Ö Z

 

                Saygı ve sevgideğer okur,

 

          “ÇAKIŞLAR,PÜSKÜRÜŞLER,KIVILCIMLAR”,önceden tasarlanmadan ortaya çıkan,beklenmedik zamanlarda/mekanlarda ve şartlarda beyinde ve yürekte oluşan düşünce ve duyguların dışavuruşu ,biriken enerjinin boşalması olarak kabul edilebilir.

         Aralarında ilk kez dile getirildiğini sandığımız düşünce ve duygular yanında, daha önce söylenmiş olup da,değişik bir bakış açısıyla yeniden ortaya konulanlar da bulunmaktadır.

        Şimdilik nitelik ve nicelik olarak iddiasız olan bu çalışma,zaman içinde -Allah’ın izin ve yardımlarıyla- daha derin ve yoğun düşünce ve duyguların yaşanması ve ortaya çıkmasıyla yeni boyutlar kazanabilir.

        Okuyanların duygu ve düşünce dünyalarını zenginleştirmek,ufuklarını,bakış açılarını genişletmek ve yükseltmek amacı güden bu çabanın başarıya ulaşması,kuşkusuz sizlerin yaklaşımıyla,ilgi derecesiyle yakından ilişkili olacaktır.

       Olanca iyi niyetimizle çalışmak,çabalamak bizden,yardım Allah’tan,değer biçme sizlerden ve zamandandır.

 

      Gönül dolusu sevgi ve saygılarımızla…

           Bir mecliste Furkan'dan söz edilmiyorsa ,o mecliste hiçbir şey konuşulmuyor demektir...

 

KİTABIN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN [TIKLAYINIZ]