ANASAYFA<ÇAKIŞLAR,PÜSKÜRÜŞLER,KIVILCIMLAR>

(AFORİZMALAR)

Ö N S Ö Z

 

                Saygı ve sevgideğer okur,

 

          “ÇAKIŞLAR,PÜSKÜRÜŞLER,KIVILCIMLAR”,önceden tasarlanmadan ortaya çıkan,beklenmedik zamanlarda/mekanlarda ve şartlarda beyinde ve yürekte oluşan düşünce ve duyguların dışavuruşu ,biriken enerjinin boşalması olarak kabul edilebilir.

         Aralarında ilk kez dile getirildiğini sandığımız düşünce ve duygular yanında, daha önce söylenmiş olup da,değişik bir bakış açısıyla yeniden ortaya konulanlar da bulunmaktadır.

        Şimdilik nitelik ve nicelik olarak iddiasız olan bu çalışma,zaman içinde -Allah’ın izin ve yardımlarıyla- daha derin ve yoğun düşünce ve duyguların yaşanması ve ortaya çıkmasıyla yeni boyutlar kazanabilir.

        Okuyanların duygu ve düşünce dünyalarını zenginleştirmek,ufuklarını,bakış açılarını genişletmek ve yükseltmek amacı güden bu çabanın başarıya ulaşması,kuşkusuz sizlerin yaklaşımıyla,ilgi derecesiyle yakından ilişkili olacaktır.

       Olanca iyi niyetimizle çalışmak,çabalamak bizden,yardım Allah’tan,değer biçme sizlerden ve zamandandır.

 

      Gönül dolusu sevgi ve saygılarımızla…

Bir mecliste Furkan'dan söz edilmiyorsa ,o mecliste hiçbir şey konuşulmuyor demektir...

Dünyadan ve dünyalılardan en az zarar göreceğim, dünyaya ve dünyalılara en az zarar vereceğim bir hayat yaşamaya çalışıyorum.

 

Bir insanın Allah’ı,Kitab’ı,Peygamber’i,katıksız,(samimi)

imanı yoksa, katrilyonları olsa ne yazar!Onun yalnız hiçbir şeyi

değil,kendisi de yoktur!

Evren(ler)i bir”Ol!”buyruğuyla,bir “ak nokta”dan

(yoktan)var eden(yaratan),limitsiz bir güç,bilgi,irade ve külli akıl sahibi

olan Yüce Yaratıcı’nın,lütfedip Kendisine muhatap kabul ettiği İnsan’a

dünya/ahret mutluluğunu sağlayacak maddi/manevi ilkeleri içeren,

adalete,barışa,kardeşliğe,sevgiye,iyiliğe,hoşgörüye,güzelliğe,dayanışma-

ya,paylaşmaya,esenliğe-velhasıl ihtiyacı olan değerlere-davet eden

Evrensel Mesaj’ı,çağlar üstü kusursuz sistemi,olanca ihtişamı ve

tazeliğiyle duruyor,ölümsüz hakikati haykırıyor,gözler önüne

seriyorken;

O,-tercihini yanlış yönde yaparak-egosunu ilah edinmiş,

aciz,güçsüz,dengesiz idollerin,sınırlı/yetersiz insan aklının (cüzi akıl)

ürettiği,acıdan,mutsuzluktan,utançtan,kaostan…başka bir şey vermeyen

ideolojilerin,beşeri değerlerin büyük bir bölümünü iptal eden,insanı

androitleştiren,biyonikleştiren yüksek(!) teknolojinin sanal albenisine

kapılmış,iç ve dış dinamikleri allak/bullak olmuş,yürümesini,bakmasını

görmesini-ve en önemlisi-düşünmesini(tefekkürü)-yani yaşamasını-

ötelemiş,unutmuş,narsizmin ve doyumsuzluğun-ya da akılsızlığın-

doruklarına tırmanmaya çalışan,para,mal/mülk,ün,unvan,makam,

mansıp,kap,kacak,incik,boncuk,karizma peşinden koşuşturup

duran,ancak sürekli tökezlenen,fıtratından(yaratılış amacından)

uzaklaşan,öz benliğine yabancılaşan,Allah(CC)’ı unuttuğu için(*)

Allah(CC)’ın da kendisini (nefsinin hakikatini)kendisine unutturduğu

biri olup çıkan,bu yüzden insanlığını yitiren bir kadavradır.

Ve artık o,eşini,sevgilisini(!) 30 yerinden bıçaklayabilir,

The hour marker at 3 o'clock is truncated to accommodate the date window with a white background and black numerals replica rolex day-date, and the dial is protected by a sapphire crystal with a non-reflective coating on both sides.

mazlumların,mustazafların barınmaya/yaşamaya çabaladığı kampları

kundaklayabilir,imal ettiği tanklar,toplar,uçaklar,füzeler,savaş gemileri,

öldürdüğü inanların sayısıyla övünebilir,zafer çığlıklarıyla kendinden

geçebilir…insanlığa yakışmayacak her türlü davranış içine girebilir…

Bir de madalyonun öbür yüzü var!

Allah’a,Kitab’a,Peygamber’e inanan,inandığını söylediği

halde,içinden inanmayan,alçakların alçağı(münafıklar)vardır ki,

bunlar,onlardan beter,hem kendileri,hem başkaları için en tehlikeli,en

zararlı kimliklerdir!

Bunlara ne demeli?Bunlar kadavra bile değildir!

05-08 Ramazan 1442//17-20 Nisan 2021

_____________________________________________________

(*): HAŞR(59/19)

 

***

Evren(ler)in yaratılışı, dizaynı ve yönetilmesi Yüce Yaratıcı’nın külli aklının ve limitsiz ilminin, erişilmez gücünün, büyüklüğünün olağanüstü kanıtlarını içerir.  

***

Bir ülkenin/toplumun/ulusun müslümanlığı-ya da değeri-o ülkede bulunan cami sayısına, hafız sayısına,hacca gidenlerin,oruç tutanların,namaz kılanların,zekat verenlerin sayısına göre değil,o ülkede/toplumda,adaletin, barışın, kardeşliğin , huzurun, paylaşmanın,dayanışmanın, sevginin ,saygının yaygın ve egemen oluşunun oranına göre ölçülür.Ancak o zaman namazlar hakkını vere kılınmış,oruçlar hakkını vere,vere tutulmuş,zekatlar hakkını vere,vere dağıtılmış,haclar hakkını vere,vere yapılmış,velhasıl Müslümanlık bütün boyutlarıyla “yaşanmış”olur...

KİTABIN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN [TIKLAYINIZ]