ANASAYFA<ÇAKIŞLAR,PÜSKÜRÜŞLER,KIVILCIMLAR>

(AFORİZMALAR)

Ö N S Ö Z

 

                Saygı ve sevgideğer okur,

 

          “ÇAKIŞLAR,PÜSKÜRÜŞLER,KIVILCIMLAR”,önceden tasarlanmadan ortaya çıkan,beklenmedik zamanlarda/mekanlarda ve şartlarda beyinde ve yürekte oluşan düşünce ve duyguların dışavuruşu ,biriken enerjinin boşalması olarak kabul edilebilir.

         Aralarında ilk kez dile getirildiğini sandığımız düşünce ve duygular yanında, daha önce söylenmiş olup da,değişik bir bakış açısıyla yeniden ortaya konulanlar da bulunmaktadır.

        Şimdilik nitelik ve nicelik olarak iddiasız olan bu çalışma,zaman içinde -Allah’ın izin ve yardımlarıyla- daha derin ve yoğun düşünce ve duyguların yaşanması ve ortaya çıkmasıyla yeni boyutlar kazanabilir.

        Okuyanların duygu ve düşünce dünyalarını zenginleştirmek,ufuklarını,bakış açılarını genişletmek ve yükseltmek amacı güden bu çabanın başarıya ulaşması,kuşkusuz sizlerin yaklaşımıyla,ilgi derecesiyle yakından ilişkili olacaktır.

       Olanca iyi niyetimizle çalışmak,çabalamak bizden,yardım Allah’tan,değer biçme sizlerden ve zamandandır.

 

      Gönül dolusu sevgi ve saygılarımızla…

           Bir mecliste Furkan'dan söz edilmiyorsa ,o mecliste hiçbir şey konuşulmuyor demektir...

 

Evren(ler)in yaratılışı, dizaynı ve yönetilmesi Yüce Yaratıcı’nın külli aklının ve limitsiz ilminin, erişilmez gücünün, büyüklüğünün olağanüstü kanıtlarını içerir.  

***

Bir ülkenin/toplumun/ulusun müslümanlığı-ya da değeri-o ülkede bulunan cami sayısına, hafız sayısına,hacca gidenlerin,oruç tutanların,namaz kılanların,zekat verenlerin sayısına göre değil,o ülkede/toplumda,adaletin, barışın, kardeşliğin , huzurun, paylaşmanın,dayanışmanın, sevginin ,saygının yaygın ve egemen oluşunun oranına göre ölçülür.Ancak o zaman namazlar hakkını vere kılınmış,oruçlar hakkını vere,vere tutulmuş,zekatlar hakkını vere,vere dağıtılmış,haclar hakkını vere,vere yapılmış,velhasıl Müslümanlık bütün boyutlarıyla “yaşanmış”olur...

KİTABIN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN [TIKLAYINIZ]