ANASAYFA

<KUR'AN'DAKİ PEYGAMBER

Ve Misyonu >

ÖNSÖZ

 

Saygı/sevgi değer okur,

İnsanların baskın bir çoğunluğu,-ne yazık ki-Yüce Yaratıcı’nın lütfettiği en büyük nimetlerden biri-belki birincisi-olan “akıl”larını doğru/yerinde(aklı selim olarak)kullan(a)mamalarıyüzünden tutkularını kontrol altına alamamışlar,onların tutsağı olmuşlar,düşünce ve davranışlarında sapmalar/kırılmalar baş göstermiş/oluşmuş,ayaklarını sağlam basamamış,hayatın sonsuz labirentlerinde karşı karşıya kaldıkları sürprizlerle/engellerle baş edememiş,asıl amaçları/hedefleri olan-olması gereken-sonsuzluğa sıçrama,ilahi aşka(masivadan,maveraya,kesretten Vahdet’e)ulaşma yolundan uzaklaşmışlar-tutkularının kılavuzluğunda(!)-uçurumlara,bataklıklara yönelmişler,sürüklenmişler,onlar için en büyük ve tek fırsat olan dünya hayatlarını değerlendiremeyerek heder ettikleri gibi,ahiret hayatları da mahvolmuştur.

İşte akıllarını doğru-yaratılış amacına uygun-kullanamadıkları için insanlık değerlerini yitiren insanlara,yeniden insanlıklarını-insan olduklarını-hatırlatmak,yitirdiklerini yeniden kazandırmak,onları özbenliklerine-fıtratlarına-geri döndürmek için Yüce Yaratıcı,uygun ve gerekli gördüğü zaman ve mekanlarda-yine insanlar arasından seçtiği ve özel,ilâhi,kozmik değerlerle donattığı,yüksek karakterli,üstün kişilikli,süper zekalı kullarını-Resûl/Nebi/Elçi/Önder-uyarıcı ve müjdeci olarak görevlendirmiştir.

Onlara-direkt ya da endirekt-olarak ilettiği ilâhi,evrensel prensiplere(yasalara) göre insanların hayatlarını düzenlemelerini istemiştir.

Böylece;Bireysel ve toplumsal boyutlarda,barış,huzur,adalet,kardeşlik,dirlik-düzenlik ortamı oluşarak dünya ve ahiret mutluluğu tesis edilmiş olacaktır.

Bu,değerlerini yitirmiş insanın,yeniden insanileşmesi,inşa edilmesi,ruhsal,fiziksel,beyinsel…yetilerini en üst düzeye çıkararak uygarlıkta/medeniyette doruğa ulaşması demektir.

Nitekim,bu prensiplerin uygulandığı toplumlar,gerçekten-başta Medine örneği olmak üzere-Endülüs Emevileri,B.Selçuklu,Anadolu Selçukluları,Osmanlılar.Babür İmp.v.b.inanlığa örnek teşkil edecek ideal bir ekonomik,siyasal,sosyal,kültürel(bilimsel ve sanatsal),hukuki…bir yapıyı,-üstün,evrensel bir medeniyeti-gerçekleştirmeyi-bazı aksaklıklarına rağmen- başarmışlardır.

Her çağda(zamanda/mekanda)insanoğlunun bütün sapmalarının,kırılmalarının,bunalımlarının,mutsuzluklarının… birinci sebebi Allah’ın,yeryüzünde ve bütün evrenlerdeki varlık aleminin uyduğu/boyun eğdiği evrensel,kozmik yasalara bilerek,bilmeyerek uymaması,baş kaldırması,iç ve dış dengeleri bozmasıdır.Öteki sebepler bütünüyle derece,derece detaylardır.

Ve peygamberler silsilesinin son temsilcisi,ümmeti(nden) olmakla onur duyduğumuz Hz.Muhammed(AS),bütün peygamberlerin özelliklerini taşıyan,insanlık tarihinin en seçkin,en değerli en etkin,evrensel şahsiyeti(benliği) olduğu şüphe götürmeyen,alemlere rahmet bir elçi,eşsiz bir model (ahsen-i takvim/insan-ı kamil)olarak Yüce Yaratıcı tarafından nübüvvet ve risaletle görevlendirilmiştir.

40 yaşlarında başlayan nübüvvet(peygamberlik) ve risalet(ilahi mesajı tebliğ)görevi,insanın dünya ve ahiret mutluluğunu sağlayacak evrensel/kozmik/ilâhi ölümsüz prensipleri(yasaları) içeren yeryüzüne indirilmiş en büyük nimet/rızk olan Kur’an’ı-Kerim’ın,23 yılda peyderpey vahyedilerek tamamlanmasına(ve tebliğ edilmesine)-63 yaşlarına kadar-başarıyla,fakat büyük çabalar ve mücadelelerle sürmüştür.

 Böylesine büyük,olağanüstü bir görevle görevlendirilen,vizyonu,misyonu,eşsiz kişiliği Allah’ın izin ve yardımlarıyla-ortaya koyduklarının sebep/sonuçlarıyla tarihin akışını değiştiren, zaman okyanusunu sonsuz med-cezirlerle dalgalandıran Hz.Muhammed(AS) kimdir?Nasıl bir kişiliktir?

Efsanevi ismi,olağanüstü kişiliği etrafında çağlar boyunca sayısız olumlu/olumsuz yorum yapılan bu büyük insanın gerçek kimliğini anlamak için baş vurulacak en doğru ve şaşmaz kaynak kuşkusuz Nebi’yi-ve hepimizi-en iyi tanıyan Allah Katı’ndan vahyedilen Kur’an-I Kerim’dir.

O zaman yapılacak-tek ve en doğru-şey,Kur’an-ı Kerim’i özenle tarayarak-gerçekten okuyarak-Hz.Muhammed(AS)’le ilgili ayetleri belirlemek,gözler önüne sermek olacaktır.

Biz de-naçizane-Allah’ın izin ve yardımlarına sığınarak/güvenerek-böyle bir yol/yöntem benimseyerek/izleyerek,O’nu en iyi tanıyan ve tanıtan sözlerin en güzeli ve en doğrusu olan Kur’an-ı Kerim’in çizdiği evrensel kişiliğini(portresini)gören/görmeyen gözler önüne sermeye çalıştık …

İnançla,iyi niyetle çalışmak,çabalamak bizden,,yardım Allah’tan değer biçme zamandan ve sizlerdendir.

Allah cümlemizin yar ve yardımcısı olsun.

Bizlere görmesini,ağlamasını bilen gözler,akleden yürekler lütfeylesin…

Amin,ya Muin!

 

 

 

.I.

ACIYAN,BAĞIŞLAYAN YÜCE ALLAH'IN ADIYLA

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN